Duurzame architectuur

Een weloverwogen renovatie van uw gevel, zorgt voor een goede isolatie. En dat effect ziet u onmiddellijk op uw energierekening.  Door de energiescore van uw woning te verbeteren, draagt u ook uw steentje bij voor het klimaat.

Laat u dus adviseren door een expert en ontdek wat het effect van uw geplande gevelrenovatie is op de energiescore van uw woning!

Waarom uw gevel renoveren?Gevelrenovatie

Een woning zonder isolatie verliest veel warmte via de gevel. Maar ook via de ramen, het dak en de vloer. Dankzij een gevelrenovatie bespaart u energie en ook kosten. Het isoleren van uw gevel bespaart een gemiddelde eengezinswoning al snel 500 EUR op jaarbasis. Bovendien is het ook beter voor het milieu: een goed geïsoleerd huis zal makkelijker verwarmd worden. Zo verbruik je minder aardgas in de winter en dat scheelt al snel in Co2.

Premies voor de renovatie van uw gevel.

De overheid voorziet verschillende premies voor de renovatie van uw gevel. Deze premies zijn afhankelijk van uw woonplaats (Vlaanderen, Brussel of Wallonië).

Muurisolatie of buitengevelisolatie komt alleen in aanmerking voor een premie als u de werken door een aannemer laat uitvoeren. Voor na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde, geldt dat de RD-waarde minstens 2 m²K/W moet bedragen. Je kan maximum €15/m² terugvorderen.

Wanneer u gelijktijdig investeert in muurisolatie en in nieuwe ramen met hoogrendementsglas via een aannemer, heeft u recht op een combipremie. U ontvangt dan een extra hoge premie voor de hoogrendementsbeglazing.

Bij de vervanging van enkel glas (inclusief raamwerk) moet u volgende waarden naleven: Ug-waarde max. 1,1 W/m2K en Uw-waarde max.,7 W/m2K. Het bedrag van de premie bedraagt maximum € 48/m² voor een maximum totaalbedrag van €1.680.

Bij de vervanging enkel of dubbel glas (inclusief raamwerk) moet u volgende waarden naleven: Ug-waarde max. 0,8 W/m2K en Uw-waarde max. 1,7 W/m2K. Het bedrag van de premie bedraagt maximum €60/m² voor een maximum totaalbedrag van €2.100.

Meer weten over de Vlaamse isolatiepremies? Surf naar Energiesparen.be, de website van het Vlaamse Energieagentschap; Premiezoeker.be, voor een overzicht van alle relevante premies per gemeente; WonenVlaanderen.be, voor de Vlaamse verbeteringspremie en informatie over belastingvermindering/belastingkrediet (vroegere Vlaamse renovatiepremie) of bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

Opgelet: voor beschermde afnemers worden het premiebedrag en de maxima met 50% verhoogd. Beschermde klanten zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Muurisolatie of buitengevelisolatie komt alleen in aanmerking voor een premie als u de werken door een aannemer laat uitvoeren. Voor na- isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde, geldt dat de RD-waarde minstens  3,5 m²K/W moet bedragen. Je kan maximum €15/m² terugvorderen.

De premie voor de basiscategorie bedraagt €40/m², voor gemiddelde inkomens bedraagt dit €45/m² en voor lage inkomens bedraagt dit €50/m² en dit telkens voor maximum 50% van de factuur.

Na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de binnenzijde komt enkel in aanmerking voor een premie bij een RD-waarde van minstens 2 m²K/W. De premie voor de basiscategorie bedraagt  €20/m², voor gemiddelde inkomens bedraagt dit €25/m², voor lage inkomens bedraagt dit €30/m² en dit telkens voor maximum 50% van de factuur.

Meer weten over de Brusselse isolatiepremies? Surf naar LeefmilieuBrussel.be. Woont u in een RVOHR-zone (Ruimte met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie), dan worden alle premies verhoogd met 10%.

Opgelet: voor de isolatiewerken worden bijkomend altijd foto’s van de werken gevraagd als bewijsvorming.

Voor alle info over mogelijke isolatiepremies, inkomenscategorieën en alle voorwaarden, surf naar Energie.Wallonie.be voor actuele informatie.

Nieuwbouwpremies

Voor nieuwbouwwoningen en bij het indienen van een bouwvergunning moet u voldoen aan de huidige eisen voor EPB(Energieprestatieregelgeving). Hier zijn de maximale U-waarden van belang. Bij nieuwbouw kunt u via uw netbeheerder ook een globale premie ontvangen voor het behalen van een laag E-peil of K-peil, of een zo laag mogelijke verwarmings-/koelbehoefte. Ook hier zijn de eisen en premies telkens verschillend per gewest.

Raadpleeg de volgende websites voor alle actuele informatie:

Energie Prestatie Certificaat

epc,gevelrenovatie
Een EPC of Energie Prestatie Certificaat informeert over de energiezuinigheid van uw woning. Het omvat energiebesparende en kostenbesparende maatregelen. Het is een verplicht document bij de verkoop of het verhuur van een woning en blijft tien jaar geldig.

C Concept kan u een EPC bezorgen zodat u het resultaat van voor en na de gevelwerken kunt vergelijken.

Save

Save

Save

Save